Thứ Tư, 24/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
956510NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
589375NHÌ
350N
NHÌ
40TR
377379
556742BA
210N
BA
10TR
431765
304925
026835637004KK
100N

5TR
088794499848
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N