Thứ Hai, 23/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
158508NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
383429NHÌ
350N
NHÌ
40TR
063800
795290BA
210N
BA
10TR
413110
346778
430621163793KK
100N

5TR
349376788806
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N