Thứ Hai, 23/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
277557NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
412961NHÌ
350N
NHÌ
40TR
921211
085492BA
210N
BA
10TR
647157
487866
839091807664KK
100N

5TR
096384297132
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N