Thứ Sáu, 23/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
902079ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
351190NHẤT
350N
NHẤT
40TR
309499
451426NHÌ
210N
NHÌ
10TR
079339
396623
909357022712BA
100N
BA
5TR
470876460429
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N