Thứ Tư, 23/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
303188NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
922553NHÌ
350N
NHÌ
40TR
971642
036229BA
210N
BA
10TR
232576
151357
550084305421KK
100N

5TR
130738382116
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N