Thứ Tư, 23/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
881531NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
099211NHÌ
350N
NHÌ
40TR
277489
748529BA
210N
BA
10TR
608472
716962
841567000520KK
100N

5TR
518761471153
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N