Thứ Hai, 23/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
782713NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
698707NHÌ
350N
NHÌ
40TR
987540
186748BA
210N
BA
10TR
335430
056398
549660746826KK
100N

5TR
040835659130
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N