Thứ Sáu, 22/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
621309NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
027744NHÌ
350N
NHÌ
40TR
010961
558122BA
210N
BA
10TR
030440
619112
248021366334KK
100N

5TR
995476666949
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N