Thứ Hai, 22/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
289875NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
036207NHÌ
350N
NHÌ
40TR
551898
286849BA
210N
BA
10TR
871670
235827
456019782245KK
100N

5TR
540764429157
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N