Thứ Sáu, 22/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
747385ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
716586NHẤT
350N
NHẤT
40TR
212932
842396NHÌ
210N
NHÌ
10TR
886376
681215
732892964742BA
100N
BA
5TR
601329532326
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N