Thứ Sáu, 22/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
747385NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
716586NHÌ
350N
NHÌ
40TR
212932
842396BA
210N
BA
10TR
886376
681215
732892964742KK
100N

5TR
601329532326
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N