Thứ Tư, 21/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
797579NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
650608NHÌ
350N
NHÌ
40TR
334431
825487BA
210N
BA
10TR
616533
057015
257521626189KK
100N

5TR
573334765754
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N