Thứ Tư, 21/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
797579ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
650608NHẤT
350N
NHẤT
40TR
334431
825487NHÌ
210N
NHÌ
10TR
616533
057015
257521626189BA
100N
BA
5TR
573334765754
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N