Thứ Hai, 21/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
764715NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
306192NHÌ
350N
NHÌ
40TR
470181
714908BA
210N
BA
10TR
880711
960456
359166081619KK
100N

5TR
265001163957
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N