Thứ Hai, 21/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
725389ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
542810NHẤT
350N
NHẤT
40TR
993537
022270NHÌ
210N
NHÌ
10TR
734050
499608
221219224646BA
100N
BA
5TR
367967239019
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N