Thứ Hai, 21/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
725389NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
542810NHÌ
350N
NHÌ
40TR
993537
022270BA
210N
BA
10TR
734050
499608
221219224646KK
100N

5TR
367967239019
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N