Thứ Tư, 21/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
489700NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
607493NHÌ
350N
NHÌ
40TR
982367
594837BA
210N
BA
10TR
559410
116614
184850873188KK
100N

5TR
739669590234
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N