Thứ Hai, 21/02/2022

KẾT QUẢ3D3D+
154831ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
831401NHẤT
350N
NHẤT
40TR
578450
969742NHÌ
210N
NHÌ
10TR
830837
717108
237250036717BA
100N
BA
5TR
620458275256
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N