Thứ Tư, 20/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
438646NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
536341NHÌ
350N
NHÌ
40TR
039682
993244BA
210N
BA
10TR
089236
806727
142287576887KK
100N

5TR
319978977900
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N