Thứ Hai, 20/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
376452NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
384026NHÌ
350N
NHÌ
40TR
723456
908881BA
210N
BA
10TR
823685
908650
972183589835KK
100N

5TR
367822022375
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N