Thứ Hai, 20/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
300111NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
913695NHÌ
350N
NHÌ
40TR
037059
910284BA
210N
BA
10TR
112294
272887
626881025066KK
100N

5TR
896263548251
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N