Thứ Hai, 20/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
241623ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
714645NHẤT
350N
NHẤT
40TR
832300
630510NHÌ
210N
NHÌ
10TR
947791
311180
801518526336BA
100N
BA
5TR
160714647217
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N