Thứ Hai, 20/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
241623NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
714645NHÌ
350N
NHÌ
40TR
832300
630510BA
210N
BA
10TR
947791
311180
801518526336KK
100N

5TR
160714647217
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N