Thứ Tư, 19/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
165338NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
887001NHÌ
350N
NHÌ
40TR
387313
646913BA
210N
BA
10TR
962476
197137
309653895910KK
100N

5TR
928387665236
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N