Thứ Tư, 19/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
883002ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
590898NHẤT
350N
NHẤT
40TR
412288
691597NHÌ
210N
NHÌ
10TR
683646
984619
932099702306BA
100N
BA
5TR
950340265028
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N