Thứ Tư, 19/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
883002NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
590898NHÌ
350N
NHÌ
40TR
412288
691597BA
210N
BA
10TR
683646
984619
932099702306KK
100N

5TR
950340265028
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N