Thứ Sáu, 19/02/2021

KẾT QUẢ3D3D+
252285NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
572033NHÌ
350N
NHÌ
40TR
668559
295584BA
210N
BA
10TR
084841
525647
332451473115KK
100N

5TR
813705191005
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N