Thứ Tư, 19/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
325957ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
497877NHẤT
350N
NHẤT
40TR
083158
471011NHÌ
210N
NHÌ
10TR
684026
460951
082819962760BA
100N
BA
5TR
381313551542
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N