Thứ Tư, 19/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
325957NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
497877NHÌ
350N
NHÌ
40TR
083158
471011BA
210N
BA
10TR
684026
460951
082819962760KK
100N

5TR
381313551542
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N