Thứ Sáu, 18/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
467496ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
117799NHẤT
350N
NHẤT
40TR
285378
651877NHÌ
210N
NHÌ
10TR
950385
265147
212104610245BA
100N
BA
5TR
391315531135
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N