Thứ Sáu, 18/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
467496NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
117799NHÌ
350N
NHÌ
40TR
285378
651877BA
210N
BA
10TR
950385
265147
212104610245KK
100N

5TR
391315531135
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N