Thứ Tư, 18/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
631264NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
571300NHÌ
350N
NHÌ
40TR
919606
050716BA
210N
BA
10TR
088842
987550
374463751977KK
100N

5TR
400583083054
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N