Thứ Hai, 18/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
389270NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
367391NHÌ
350N
NHÌ
40TR
661221
285710BA
210N
BA
10TR
409469
324722
841372656168KK
100N

5TR
145134911095
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N