Thứ Hai, 18/10/2021

KẾT QUẢ3D3D+
853488ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
960180NHẤT
350N
NHẤT
40TR
148327
777453NHÌ
210N
NHÌ
10TR
982425
704033
548832906856BA
100N
BA
5TR
693639924601
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N