Thứ Sáu, 18/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
760809ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
789436NHẤT
350N
NHẤT
40TR
295569
570380NHÌ
210N
NHÌ
10TR
896379
971780
330148814153BA
100N
BA
5TR
751757208856
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N