Thứ Tư, 18/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
018833NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
170189NHÌ
350N
NHÌ
40TR
094569
348788BA
210N
BA
10TR
523582
061364
365010210831KK
100N

5TR
052958088493
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N