Thứ Hai, 18/05/2020

KẾT QUẢ3D3D+
123044ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
612548NHẤT
350N
NHẤT
40TR
497963
032255NHÌ
210N
NHÌ
10TR
010985
977298
612079490609BA
100N
BA
5TR
786477799428
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N