Thứ Hai, 18/05/2020

KẾT QUẢ3D3D+
123044NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
612548NHÌ
350N
NHÌ
40TR
497963
032255BA
210N
BA
10TR
010985
977298
612079490609KK
100N

5TR
786477799428
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N