Thứ Tư, 18/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
743482NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
832082NHÌ
350N
NHÌ
40TR
833990
239714BA
210N
BA
10TR
845960
861760
741035164745KK
100N

5TR
960067749400
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N