Thứ Hai, 18/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
517800NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
294134NHÌ
350N
NHÌ
40TR
107286
084324BA
210N
BA
10TR
402857
444250
153300814005KK
100N

5TR
371740946629
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N