Thứ Sáu, 17/09/2021

KẾT QUẢ3D3D+
703823ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
767104NHẤT
350N
NHẤT
40TR
855771
598841NHÌ
210N
NHÌ
10TR
083919
984951
206318802897BA
100N
BA
5TR
943834477116
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N