Thứ Hai, 17/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
450539NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
997648NHÌ
350N
NHÌ
40TR
923550
756121BA
210N
BA
10TR
179033
170451
949491834937KK
100N

5TR
513361752441
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N