Thứ Sáu, 17/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
994207NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
371543NHÌ
350N
NHÌ
40TR
918013
612560BA
210N
BA
10TR
986405
606350
141581303832KK
100N

5TR
301773350132
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N