Thứ Tư, 17/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
189082ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
172533NHẤT
350N
NHẤT
40TR
625590
761610NHÌ
210N
NHÌ
10TR
702602
977093
586368471649BA
100N
BA
5TR
635876046057
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N