Thứ Tư, 17/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
189082NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
172533NHÌ
350N
NHÌ
40TR
625590
761610BA
210N
BA
10TR
702602
977093
586368471649KK
100N

5TR
635876046057
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N