Thứ Hai, 17/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
727916ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
486164NHẤT
350N
NHẤT
40TR
572846
175470NHÌ
210N
NHÌ
10TR
490227
304702
152263425473BA
100N
BA
5TR
882949239023
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N