Thứ Hai, 17/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
727916NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
486164NHÌ
350N
NHÌ
40TR
572846
175470BA
210N
BA
10TR
490227
304702
152263425473KK
100N

5TR
882949239023
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N