Thứ Sáu, 17/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
023769NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
668327NHÌ
350N
NHÌ
40TR
671187
851452BA
210N
BA
10TR
307068
725423
462603248667KK
100N

5TR
733183342566
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N