Thứ Tư, 17/02/2021

KẾT QUẢ3D3D+
865250ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
512004NHẤT
350N
NHẤT
40TR
845115
776159NHÌ
210N
NHÌ
10TR
639289
052942
583523501676BA
100N
BA
5TR
848525852993
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N