Thứ Hai, 17/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
539259NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
720870NHÌ
350N
NHÌ
40TR
190019
144103BA
210N
BA
10TR
356236
849016
059293390755KK
100N

5TR
102397666423
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N