Thứ Hai, 17/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
539259ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
720870NHẤT
350N
NHẤT
40TR
190019
144103NHÌ
210N
NHÌ
10TR
356236
849016
059293390755BA
100N
BA
5TR
102397666423
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N