Thứ Hai, 16/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
571615NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
984695NHÌ
350N
NHÌ
40TR
144151
800012BA
210N
BA
10TR
404103
467948
546064068213KK
100N

5TR
686855307628
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N