Thứ Tư, 16/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
376030NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
251782NHÌ
350N
NHÌ
40TR
571820
069436BA
210N
BA
10TR
565976
693435
501496439303KK
100N

5TR
571711451919
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N