Thứ Tư, 16/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
376030ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
251782NHẤT
350N
NHẤT
40TR
571820
069436NHÌ
210N
NHÌ
10TR
565976
693435
501496439303BA
100N
BA
5TR
571711451919
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N