Thứ Hai, 16/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
381116NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
009131NHÌ
350N
NHÌ
40TR
406195
397387BA
210N
BA
10TR
311991
122574
022191287464KK
100N

5TR
559742850613
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N