Thứ Tư, 16/03/2022

KẾT QUẢ3D3D+
945880ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
580407NHẤT
350N
NHẤT
40TR
063569
386425NHÌ
210N
NHÌ
10TR
534592
808146
369907874111BA
100N
BA
5TR
680421447770
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N