Thứ Sáu, 15/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
734003NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
849594NHÌ
350N
NHÌ
40TR
325910
177497BA
210N
BA
10TR
720482
399157
857873444939KK
100N

5TR
695634309210
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N