Thứ Sáu, 15/10/2021

KẾT QUẢ3D3D+
886682ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
116706NHẤT
350N
NHẤT
40TR
756964
014133NHÌ
210N
NHÌ
10TR
198029
288068
699592502074BA
100N
BA
5TR
796761285567
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N