Thứ Hai, 15/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
818501NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
263917NHÌ
350N
NHÌ
40TR
647906
560025BA
210N
BA
10TR
531208
453956
751690342685KK
100N

5TR
783927856157
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N