Thứ Hai, 15/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
281308ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
989154NHẤT
350N
NHẤT
40TR
171582
299444NHÌ
210N
NHÌ
10TR
711274
154523
589027868575BA
100N
BA
5TR
604752664633
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N