Thứ Hai, 15/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
281308NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
989154NHÌ
350N
NHÌ
40TR
171582
299444BA
210N
BA
10TR
711274
154523
589027868575KK
100N

5TR
604752664633
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N