Thứ Hai, 15/02/2021

KẾT QUẢ3D3D+
095166ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
269559NHẤT
350N
NHẤT
40TR
878538
482021NHÌ
210N
NHÌ
10TR
627652
507829
223192641594BA
100N
BA
5TR
317441309398
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N