Thứ Tư, 15/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
143101NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
590442NHÌ
350N
NHÌ
40TR
307747
411237BA
210N
BA
10TR
336955
779224
674066454411KK
100N

5TR
457164670520
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N